3 תשובות
'המורה תודי שמחזור כזה עוד לא קבלת'
רשמנו את זה בטיול המורה נהייתה אדומה חח
אמרו לנו לא להביא ציוד יקר ערך... ובכל זאת באנו
קוקה קולה עשינו את זה כבר לפני שנתיים