תשובה אחת
פרטים על הספר (בעיקר שאלות כלליות), וזה תלוי על מה הספר (ותלוי במורה).
למשל: לרשום תקציר, לספר על הגיבור, על העלילה, על הסיבה שבחרת בספר הזה, על מה שהבנת מהספר...
אם תקרא טוב את הספר ותבין אותו - יש לך כל הסיכויים לקבל ציון טוב.
HHH