3 תשובות
יש מקומות שיסכמו לא כולם יסכמו
מבחינה חוקית
לרוב כן
יש שם פרטים מזהים שלך.
באותו הנושא: