4 תשובות
תעודת זהות או דרכון
רשיון נהיגה ודרכון בהעדר תעודת זהות.
יש עוד אפשרויות?
חוקית רק ת. ז. או דרכון רשיון זה לא חוקי אבל מקבלים את זה
באותו הנושא: