תשובה אחת
באופן כללי, 60% לפחות;

(אם לאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות, יסתפקו ב 40% אחוזי נכות כללית)
באותו הנושא: