2 תשובות
שקשה לו חברתית שהוא צריך עזרה
שהוא צריך עזרה שהבית ספר לא יכול לתת..