4 תשובות
יון חיובי מוסר אלקטרונים זאת אומרת שמספר האלקטרונים בו קטן יותר ממספר הפרוטונים ושלילי בדיוק ההפך. הם בעצם נוצרים כאשר מוסיפים או מחסירים אלקטרונים מהאטום.
יון חיובי- שיש יותר פרוטונים מאשר אלקטרונים, נוצר כאשר עוזבים אלקטרונים מהאטום.
יון שלילי- שיש יותר אלקטרונים באטום, נוצר כאשר נוספים לאטום אלקטרונים.
יון חיובי- שיש יותר פרוטונים מאשר אלקטרונים.
יון שלישי- שיש יותר אלקטרונים מאשר פרוטונים.
יון חיובי - כשיש יותר פרוטונים מאשר אלקטרונים, יוצרים אותו בכך שמוציאים אלקטרון (או יותר) מהאטום
יון שלילי - כשיש יותר אלקטרונים מאשר פרוטונים, יוצרים אותו בכך שמוסיפים אלקטרון (או יותר) לאטום