5 תשובות
כן:)
כן, הערב הדלקנו ארבעה נרות.
4 כולל השמש?
אנונימית
לא כולל השמש.
כן..
ומחר נר חמישי
ואחרי זה נר שישי
ואחרי זה נר שביעי
וכוליי וכוליי