תשובה אחת
לבדוק שהמספר באמת מתאים ושהם רואים טוב את הכביש עם המשקפיים
אנונימית