6 תשובות
הרבה אחוזים
אני חושבת ש50 אחוז
אחוז מדויק אני לא יודעת
אבל אני יכולה להגיד לך שלפחות 40%-50%
אנונימית
אחוז מדויק אני לא יודעת להגיד לך
אבל לפחות 50 אחוז.
אחוז כל אלה שלא רואים את השאלה הזאת