10 תשובות
שואל השאלה:
אידוי
סינון
גיבוש
זיקוק
זיקוק
אידוי

כוהל, או אלכוהול, מתנדף יותר בקלות ממים.
אז עם טיפה חום זה יעבוד מצויין ואפשר לקבל תרכיז מרוכז בהרבה לאחר שאוגרים את מה שהתאדה.
אידוי
שואל השאלה:
איזו פעולה צריך לעשות כדי להפריד תערובת של חול ומים?

תענו בבקשה
סינון
שואל השאלה:
- מצב צבירה, מסיסות, גודל חלקיקים הם דוגמאות:

לתכונות מפרידות
ליצירת תרכובות
לפירוק תרכובות
לשיטות הפרדה
הראשון
שיטות הפרדה
שואל השאלה:
- תהליך זיקוק הנפט מתבסס על העובדה ש-

תרכובות הנפט אינן מתאדות.
לחומרים בתערובת יש תכונות זהות.
הנפט הוא יסוד.
לחומרים בתערובת יש טמפרטורות רתיחה שונות.


אני יודע שאני חופר.. כי עבדתי על זה כל היום וזה העבודה האחרונה.. שנותר לי.. היה לי 13
באותו הנושא: