4 תשובות
לפי דעתי 18
אדם שהגיע לגיל פרישה
גיל הפנסיה
גברים-67
נשים-62