3 תשובות
לי זה היה חודש לפחות
20-30 ימים כזה
שלוש שבועות