4 תשובות
אוכלים ומברכים לעילוי נשמת הנפטר
עושים קדיש ותפילה
מבקרים את אותו הבן אדם שנפטר
עולים לקבר מתפללים ומציינים את יום פטירתו
עולים לקבל של הנפטר, חלק מברכים חלק לא זה תלוי במשפחה, אבל כן אומרים כמה דברים על הנפטר, מנקים את המצבה ואוכלים.
הרבה הרבה בורקסים! אל תגידי שלא ידעת