6 תשובות
לא
לא אבל זה יכול להזיז את הלסתות
שנגיד הלסת העליונה תהיה יותר קדימה מהתחתונה
זה יכול לעקם את הלסת
לא.
אם זה היה מעקם את השיניים אז עד היום כבר השיניים שלי היו כל אחת בפוזה אחרתXD.