6 תשובות
כן
כן
אני מאמינה שיש דברים שלא יקרו אם לא תעבוד בשביל זה בעצמך.
אני מאמינה שהאדם מתחנן ואלוהים צוחק
כן אבל הוא משתנה קצת תלוי עד כמה חזק את מגוונת ומבליגה