7 תשובות
קוראים לזה מכתוב וכן אני קורא לזה ככה איך השאר לא יודע מה שצריך לקרות קורא
אנו כותבים לנו את הגורל אנחנו מחליטים מה יהיה הלאה
אני חושבת שגורל זה דבר שאנחנו משכתבים לחיינו..
אנונימית
לא, אבל מאמינה שכל מה שקרה עיצב את מי שאתה היום- אז בעצם, הכל לטובה