3 תשובות
שגם את אוהבת אותו וגם הוא
זה אומר שגם את מרגישה אותו דבר אליו
זה משהו שווה בשווה משהו שמקובל בשני הצדדים