8 תשובות
שואל השאלה:
לבאפי..
אני התכוונתי אם יש חוק כזה שאוסר לשתות.. לא חוק אם מותר למכור.. תקראי בבקשה את השאלה שוב..
אנונימית
אסור למכור... לשתות פחות מותר אבל אין חוק לגבי זה ואם תופסת אותך משטרה פשוט שופכים את האלכוהול... מה שעשו לי אתמול
הבנתי את השאלה. ברור שאם יש לך אלכוהול בבית ותשתי לא יכולים לעשות לך כלום, אבל אם תשתי במקום ציבורי או שאיזה מוסד יספק לך זאת תהיה עברה.
זה לא עברה ^
יש במדינת ישראל חוק האוסר מכירת שתייה אלכוהולית לקטינים וכמו כן אסורה מכירת שתייה אלכוהולית לבגיר עבור קטין. החוק לא תקף על הורה או אפוטרופוס של הקטין שסיפק לו משקה אלכוהולי בהסכמתו. החוק אומר כי המכירה או השגת האלכוהול לקטין לא חוקית, לא השתייה עצמה. החוק לא רואה דרישה לאסור על קטין ישירות ומסתפק בהגבלת המכירה ובכך קטין לא יכול להשיג אלכוהול, כמובן על הנייר.

החוק הכתוב אומר כי "המספק משקה משכר לקטין או הרוכש משקה משכר בעבור קטין, במקום ציבורי, שלא בנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, דינו - מאסר שישה חודשים."
כן, האסירה על המכירה היא מן הסתם כדי למנוע שתייה.
אין, מותר לשתות. אסור למכור ולקנות לקטינים שתייה.
יש חוק שמותר לשוטר לשפוך את השתייה ולהפריע והכל אבל לשתות מותר.