תשובה אחת
יש שם סלקציה אם הגיל שלה לא מתאים אז לא מכניסים
באותו הנושא: