2 תשובות
זה נגד חרקים
שלא יספחו לחות ויתעפשו.
זה רעיל, לא לגעת יותר מדי ולזרוק