3 תשובות
הקישור לא עובד
שואל השאלה:
לא משנה, הסתדרתי, תודה.
לא עובד הקישור