3 תשובות
ברוב המקומות.
לא, רק באלה שמיועדים למעל קבוצת גיל מסויימת, כמובן שאם את נראית ממש גדולה, יכול להיות שלא ידרשו אפילו ת''ז.
כן, ברובם
line:445