3 תשובות
מוסד
המוסד תמיד יותר טוב
מוסד רק בגלל הסיכוי הקטן הזה שפתאום יעבירו את המסיבה למקום אחר