תשובה אחת
"real eyes realize real lies"
משפט די חכם, ודרך אגב זה גם כינוי של מישהי פה.