4 תשובות
קבצה ב' ציונים גבוהים.
הקבצה ב, ציונים גבוהים
הקבצה א ציונים גרועים. זה לא חוכמה לעשות מבחנים יותר קלים ולקבל ציונים טובים. מניסיון תתאמץ/י ויהו ציונים מעולים!
אנונימית
הקבצה א תמיד להילחם על היותר טוב והגבוה יותר בסוף ישתלם