תשובה אחת
כן, כל שבת בבוקר (יעני בצהריים כי מי קם בשבת בבוקר?)