תשובה אחת
ישארו ( אני הזמנתי אתמול) המקומות הטובים ביותר נגמרים מהר!