3 תשובות
שני קטעי האמצעים מקבילים לבסיס משותף ושווים למחציתו אז הם שווים. אם במרובע זוג צלעות נגדיות מקבילות ושוות, אז המרובע הוא מקבילית.
שואל השאלה:
הם אבל לא לבסיס משותף
אנונימי
אתה לא רואה? שניהם קטעי אמצעים במשולשים שונים בעלי בסיס משותף אז שניהם מקביליל לאותו ישר ושניהם שווים למחציתו. אז הם מקביליל ושווים ולכן המרובע הוא מקבילית