6 תשובות
A כשיש אותיות ניקוד
והשאר AN
לפני אותיות ניקוד מוסיפים AN אחרי רגילות מוסיפים A
לפני אותיות ניקוד בא AN ולכל השאר A
למשל:
AN APPLE
A SCREEN
an זה לפני מילה עם אות ניקוד כאות הראשונה, כמו an apple
a זה כל השאר.. a banana
A מוסיפים כשיש לך אות יצור בתחילת המילה וAN כשיש לך אות ניקוד בתחילת המילה
נ. ב מוסיפים אותם רק ביחיד
שואל השאלה:
אבל כל פעם כשיש לי מילה שמתחילה באות ניקוד אני צריכה להוסיף an? תמיד?
אנונימי