2 תשובות
לבקש מאנשים עם הרבה עוקבים לפרסם אותך
רם את רוצה אני יכולה גם לפרסם