4 תשובות
לא יהודי שסיכן את חייו כדי להציל יהודים ללא תמורה.
אנונימי
הוא צריך להיות לא יהודי
הציל יהודי לא כדי לקבל תמורה
ושזה סיכן את חייו לדעתי
ישנם 3 קריטריונים:
1. לא יהודי אשר עזר או ניסה לעזור ליהודי במהלך השואה
2. הוא עשה זאת תוך סיכון חייו או מעמדו
3. הוא עשה זאת לא כדי לקבל תמורה
הם אנשים לא יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה.