4 תשובות
חסידי אומות העולם הם מי שזכו לתואר רשמי המוענק על ידי יד ושם בשם מדינת ישראל והעם היהודי ללא-יהודים אשר שמו נפשם בכפם להצלת יהודים בשואה.
אנשים לא יהודים שסייעו בהמלת יהודים או הצילו יהודים בעצמם בזמן השואה
אנשים שאינם יהודים ופעלו להצלת יהודים בשואה.
חסידי אומות העולם הם מי שזכו לתואר רשמי המוענק על ידי יד ושם בשם מדינת ישראל והעם היהודי ללא-יהודים אשר שמו נפשם בכפם להצלת יהודים בשואה. התואר מוענק על ידי ועדה מיוחדת בראשות שופט בית המשפט העליון, אשר מחליטה על הענקת התואר על פי מערכת של קריטריונים וכללים מוגדרים.