6 תשובות
ללכת לפסיכיאטר
לפנות למבוגר שמבין בזה.
מה יש לך
מה את מרגישה
אשמח לעזור
גם לי יש
ללכת לבדוק אצל רופא מזה.
אם תרצי לספר לי איזה סיפטומים יש לך אולי אוכל להבין מה זה. אני פה אם תרצי לשלוח הודעה. אם לא, תפני לפסיכיאטר או שתחפשי באינטרנט.
לגשת לפסיכיאטר.