2 תשובות
מעטפות לא ובולים קונים בסניף דואר אני חושבת שממש לפני השליחה אז אפשר לברר שם
אנונימית
לא.. פשוט במעטפה רגילה ושאתה הולך לדואר אתה מבקש בול של דואר אוויר למדינה הספציפית שאתה רוצה וזהו אני חושבת שזה גג 10 שקל
באותו הנושא: