6 תשובות
חלב לא גורם לגבוה
הגובה נובע מהגנים, לא ממה שאתה אוכל.
זה בושליט אין קשר
זה לא יעשה לך טוב