תשובה אחת
דמות עגולה היא דמות עם מאפיינים רבים, שגם עוברת תהליך כלשהו במהלך הסיפור. לגמות שטוחה יהיו פחות מאפיינים, והיא לא תשתנה במהלך הסיפור.