תשובה אחת
דמות עגולה - דמות שמשתנה בסיפור/ בשיר.. עוברות עליה דברים, היא משנה משהו בה.
דמות שטוחה - דמות שבכל מהלך השיר, הסיפור או כל דבר אחר נשארת כמו שהיא, בלי להשתנות.
אנונימי