תשובה אחת
קר לחות עדיפות בוקר צהריים.
ערב לפני השינה עדיף קרם הזנה. אבל אפשר עדים להשאר עם לחות