4 תשובות
באיזה מקצוע?
אני רציתי לעשות משהו על מבנה העדשה בעין לעומת מבנה העדשה של המצלמה, כי אם תשימי לב בתמונות של תעתועי ראייה יש הבדל בין מה שרואים דרך מצלמה לבין מה שרואים דרך העיניים.
אני עשיתי על מהי השפעת הטמפרטורה על קצב הנשימה התאית בשמרים, קל ומעניין.