2 תשובות
לא על אותה הודעה אבל אפשר לבטל את זה שיהיה וי כחול שיהיו רק שני ויים אפורים