3 תשובות
לא לגמרי
עדיין יש פחד שהיא עלולה להתחיל שוב
מצליחים להשתלט עליה בינתיים אבל שינוי ברוחות או עוד הצתה יכולים לקרות
היא בשליטה, לא הסתיימה