23 תשובות
כי אישה לא מחויבת בכל המצוות כמו הגברים. זה רק מהאופן הזה. למדנו על זה
שואל השאלה:
אשמח להסבר מפורט יותר.
אנונימית
מכיוון שלגברים יש יותר מצוות מנשים, ונשים לא מחוייבות לעשות את כל הדברים שגבר חייב לעשות. אז גברים מודים על זה שיש להם יותר מצוות כי הם מקבלים על זה יותר שכר. (זה בערך ממה שהבנתי)
אנונימית
גבר מחוייב ביותר מצוות מהאישה וזה נחשב לזכות בעצם זה כל הסיפור.
שואל השאלה:
אפשר בבקשה ציטוט מהמקור של האנשים שאמרו את זה?
אנונימית
כי יש מצווה שצריך לברך על הרעה כפי שמברכים על הטובה והם מברכים על הרעה ולהיות בת זה לא רע אז מברכים על הטובה
מכיוון שהנשים בדרגה גבוהה יותר מבחינה רוחנית באופן אוטומטי, כמות המצוות שעליהן לקיים קטנה יותר, ועל כן הן מברכות "ברוך שעשני כרצונו".
לעומת זאת, הגברים שבדרגה רוחנית פחותה משל הנשים, קיבלו יותר מצוות שעליהם לקיים, ולכן הם מודים על כך שיש להם יותר מצוות ויותר "אופציות" לצבור זכויות.
תשובה יפה שאהבתי של רב.. צרפתי קישור..
הגמרא במסכת מנחות מלמד רבי מאיר: "חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום: שעשאני ישראל, (הגירסא המקובלת אצלנו היא שלא עשני גוי), שלא עשני אישה ושלא עשני עבד". מה הסיבה שלדעת רבי מאיר דווקא צריך לומר את שלשת הברכות הללו? האבודרהם מסביר שאנו אומרים ברכה זו כיון שכל אחד מהמוזכרים כאן לא חייב בכל הברכות ואנו מודים לקב"ה על כך שחייב אותנו ביותר ברכות מהגוי שחייב רק בשבע מצוות בני נח, מהעבד שאינו ראוי לבוא בקהל ומהאישה שפטורה ממצוות עשה שהזמן גרמן.
יש לשים לב שנוסח הברכה הוא שלילי. "שלא עשני". מדוע אין כאן נוסח חיובי כגון: שעשני גבר, שעשני בן חורין שעשני יהודי וכדו'?
אכן יש מי שהציע לברך בלשון חיובית אך לדעתי הניסוח השלילי בא לומר שברכות אלה לא באו ממקום של יתרון ועוצמה אלא דוקא כדי להדגיש את החיסרון. אתה, שיהודי אתה, האם עשית את המוטל עליך. אתה שאינך גוי, במה אתה שונה?
התביעה כלפי הגבר היא לא על כך שהוא טוב מן האישה אלא השאלה היא האם העובדה שאתה מצווה שיותר מצוות גרמה לך לקיימן? האם התקרבת לריבש"ע יותר מן אישה?
ראיתי שיעבץ טוען שהברכה שלא עשני אישה לא נוגעת כלל לענין החיוב במצוות אלא משווה בין האיש והאישה לאור סיפור חטא אדם וחוה. יש לברר מתי בדיוק החלו נשים לומר: שעשני כרצונו" מסתבר שאמירה זו היתה תלויה במחלוקת ורק במהלך הזמן נתקבלה על הכל. יש ביכולתי להציע כאן סקירה ארוכה של מקורות ביחס לתוכן ברכה זו ומהותה. אני מבקש להעלות שתיים שמשמעותיות בעיני. הראשון בא מתוך דבריו של הרב אליהו מונק לספרו עולם התפילות 0כרך א' עמ' לו):
"האישה היהודית במיוחד שרותה פטר האלוהי מקיומן של מצוות עשה מרובות היא ביחוד חייבת לראות בשחרור זה מחלק ניכר של אמצעי החינוך שכולם יפים כלפי הגברים, הבעת האמון האלוהי במשמעותה המוסרית העצמית. החוק היהודי מבוסס איפוא על ההנחה שלנשים יש בדרך כלל יותר נכונות פנימית להתמסר לעצם מטרתן, יותר אמונה נלהבת לגבי תפקידן היהודי וסכנת הפיתויים המזדמנת להן בעת מילוי תפקידן קטנה יותר. לכן אין צורך להשתמש כלפיהן בכל התקנות המרובות המיועדות להזהיר אנשים... האשה מסמלת את המלאך השומר על ניצוץ הקדושה, על גחלת הטהרה והמוסר במשמעותה העליונה. ברוח זו אומרת האשה היהודית בכל בוקר ובוקר את הברכה:"שעשני כרצונו" לא רק מתוך הכנעה סבילה כקבלת החלטת ה'.. כיאם ברגשות חיוביים בהחלט, בתודה עמוקה ובשמחה כנה שבוראה עשה אותה "כרצונו", כלומר, לפי הרצון והחפץ שלו יתברך בצורה שמצאה חן בעיניו". דומה שברוח זו פי' מרן הרב קוק את ברכת האישה כאילו היא אומרת שעשני כרצונו משום שהאישה יותר כרצונו מהאיש. לכן, היא חייבת בפחות מצוות שנועדו להשלים את האדם ולהביאו למצב מתוקן. הבסיס הרוחני של האישה מתוקן יותר, מושלם יותר ולכן היא חייבת בפחות מצוות.

ביטוי נוסף הוא מתוך דבריה של הפרו' תמר רוס. יצויין שהנ"ל, תלמידת חכם ויראת שמיים ונמנית על הזרם הפמינסטי. אין לחשוד בה שהיא כותבת את הדברים מתוך חוסר הבנה לשאלת מקומה של האישה בחיים הרוחניים. וכך היא כותבת: "תכוון האישה למחשבה: בסדר הקב"ה, הגברים חיברו נוסח זה משום שהם באמת חשבו שהם זכאים יותר מהאישה, וזהו ודאי הטעם ההיסטורי לנוסח ברכה זו. אבל אני ואתה הרי שותפי לסוד הטעם האמיתי: שאת הגבר נאלצת לברוא כמו שהוא, על חולשותיו הגבריות, כולל הצורך בטיפוח אשליית העליונות, אבל אותי בראת כרצונך - בריה מאושרת עם עצמה כמו שהיא".

ניתן היה לסקור תשובות רבות המביאות התייחסויות שונות לשאלה זו, אך אני בוחר לסיים את תשובתי בהערה:
השאלה אם היחס כלפי הברכה לא בא מתוך שאיפת שיוויון שאין מקורה בעולמנו היהודי. ולמה כוונתי? אין לי ספק שהשדר של העולם המערבי עלול להוביל לתחושות של ניכור כלפי רוח הדברים המשתמעים מנוסח ברכה זו. אני מסכים אם הטענה שיתכן ועובדת היותי גבר מונעת ממני לחוש את עוצמת העלבון שאת מתארת. אבל, השאלה היא אם תחושת העלבון לא באה כתוצאה מהשוואה לא נכונה בין האיש לאישה. האם אין לדבר על שיוויון מהותי ושונות רוחנית המביאה גם לידי שונות תפקודית? האם תפיסת השיוויון כפי שהיא באה לידי ביטוי בחברה המודרנית לא מזיקה לאיש ולאישה? האם לא מדובר על טשטוש של שונות חיונית הבונה את העולם?
המקורות שהבאתי מראים שלא רק שאין לזלזל במקומה של האישה אלא יתכן שהיא גבוהה ונעלה מהאיש. קשה לתרגם הנחות אלה לטרמינולוגיות המילוליות של ימינו. אבל ראוי שנרגיש כך. במי שחי עם אישה, מגדל בנות מתבגרות ועוסק בחינוך מאות בנות, אינני רואה נחיתות של בנות ביחס לבנים. נהפוך הוא!

בברכה,

שי
אם כבר שהאישה תגיד ברוך שלא עשני גבר כי היא לא צריכה לעשות כל כך הרבה מצוות
אנונימי
התשובה של angel fall מדוייקת
אז אם האישה היא בדרגה גבוה יותר מבחינה רוחנית, ואם רק בכדי להשתוות לרמה הזו שלה נוספו לגבר עוד מצוות, מדוע הגבר מעדיף לומר "ברוך שלא עשני אישה"? לא עדיף לו להיוולד ברמה רוחנית גבוה יותר כמו שהאישה שמחה על כך?

וכמו שאמרו מעלי, זה היה נראה שווה וטוב אם גם האישה הייתה אומרת "ברוך שלא עשני גבר" במקום "ברוך שעשני כרצונו"...


*תוספת: לדעתי אם הגבר מנסה להודות על כך שניתנה לו הזדמנות להגיע לדרגה רוחנית כמו האישה, הוא היה אומר משהו בסגנון "תודה על שנתן לי עוד מצוות" (כדי לאפשר לי לשפר את המצב שלי כגבר).
כי הדת היא שוביניסטים ממש ואומרת שתמיד עדיף גבר, ושהתפקיד של האישה הוא לשרת ולמלא את רצונו של הגבר
אנונימית
והנה מעלינו אנונימית שלאמבינה בשיט בדת דלא קראה את שאר התשובות אבל " רגע דת! אני שונאת את הדת כל מה שקשור אליה למרות שבכלל לא חקרתי אותה! בואו נכתוב שוביניזם כי זו התשובה להכול במאה ה2,!"
אנונימית
אתה לא יודע מי אני ומה אני יודעת על דת. אין לי בעיה עם דת במובן הבסיסי, יש לי בעיה עם השוביניזם שבדת. ויש שוביניזם זאת עובדה
אנונימית
אבל ההסברים שניתנו פה רק מראים כמה עדיף להיות אישה. הרי הסברתם שאישה נולדת ברמה גבוה יותר מהגבר, ולכן הגבר מקבל עוד מצוות... אז איך האימרה: "ברוך שלא עשני אישה" לא סותרת את מה שהסברתם?
יש הבדל בין מעמד וחשיבות. יש חשיבות גדולה לאישה אבל המעמד שלה נמוך ואין לה זכויות
אנונימית
לאנונימית שענתה לי, אז הסיבה היא אכן שוביניסטית... אם מישהו יכול להסביר לי למה זה לא שוביניסטי, אני אשמח. ואל לתעתיקו את ההסברים מפה אלא אם תסבירו למה זה לא סותר, כי הרגע הראתי איך ההסברים האלו כן סותרים...
אישה אינה מחויבת בכל המצוות "נשים פטורות ממצוות עדה שהזמן גרמן" כלומר מצוות התלויות בזמן טזאת כיוון שהאישה שרגשנית מטבעה קרובה יותר לה' ולכן אינה מחויבת בכל המצוות ולעיתים זוכה לשכר על כך שעוזרת לבעחה לקיים מצוות
אך גברים חייבים בכל המצוות ומודים שביכולתם לקבל על כך שכר
ככה אני זוכר שאמרו לי
צ'רלי. צ הם לא אומרים "ברוך שנתן לי עוד מצוות" - כדי לאפשר לי לשפר את המצב שלי כגבר שצריך לעבור יותר תיקון מהאישה.
אלא: "ברוך שלא עשני אישה" - משמע להיות אישה זה פחות טוב.

זה כמו לומר בקיצור: "אישה זה עדיף מלהיות גבר מבחינה רוחנית, ולכן אני מעדיף להיות גבר, כי יש לי יותר מצוות שנותנות לי הזדמנות להגיע לרמה שאישה תוכל להגיע" - זה לא הגיוני, זה כשל לוגי.
כי למצוות יש כוח אדיר! והגבר שיש לו יותר לקיים זכה למעלה עצומה! הזכות המדהימה לקיים עוד מצוות, אז לכן הוא לא מתלונן על מצבו הנכותמיותר, להיפך, הוא שמח שיש לו הזכות הזו ושהוא צריך לעבוד כדי לעלות דרגות, לכן הוא מברך על זה! על שמלכתחעלה לא הגישו לא רמה רוחנית בלי עבודה
st: לפי התשובה שלך, נראה כי האישה פחותה מהגבר. לה נתנו פחות מצוות, כי היא אישה. פחות זכות מדהימה לקיים עוד מצוות, כי היא אישה. אבל התשובה שלך כן נשמעת הגיונית יותר, כי לפי מה שאמרת האישה מקבלת חיים קלים יותר ולכן היא שמחה, והגבר מקבל חיים קשים יותר אך הוא מחליט לא להיות עצוב שהוא לא אישה שיש לה חיים קלים כי גם לעבוד כדי לעלות דרגות זה תהליך חשוב. כאילו כאן לאישה יש יתרון וחיסרון, וכך גם לגבר. עדיין אני חושבת שאם זה היה שוויוני באמת, אז נשים היו אומרות "ברוך שלא עשני גבר". תודה על תשובתך

*תוספת: אני חושבת שאם היה שוויון אמיתי, לא היו מברכים כל הרבנים שפגשו באישה בהריון - לבן זכר. אני חושבת שאם הם באמת היו מאמינים בהסבר שנתת, חלקם היו חושבים שעדיף שתיוולד בת נקבה. ואם את עכשיו חושבת שאף רב לא היה חושב כך, הרי שאת עצמך רואה שלגבר נתנו יותר הזדמנויות על עצם היותו גבר.
וואו אנונימית שדיברה על שוביניזם כמה שטויות אמרת בתשובה אחת זה פשוט עצוב לי.. אבל כמובן אני לא שופטת אותך שאת חושבת ככה, גם אני פעם הייתי אנטי דת (למרות שתמיד האמנתי בה')
אבל למדתי כל כך הרבה דברים על הדת, ואת אומרת פשוט שטויות.
לגבי זה שאמרת שלאישה אין זכויות? את לא יודעת איזו זכות גדולה זאת להיות אישה על פי התנך.
לפני שבועיים בערך, הייתי בשיעור תורה, והרב אמר משהו שאני בחיים לא אשכח- מי סוחבת את הילדים 9 חודשים? האמא. מי יושבת ימים ולילות בבית חולים כדי להביא את הילד לעולם? האמא. והכי חשוב- על פי מי נקבעת הדת של הילד (לפי היהדות)? על פי האמא! לאישה יש המון זכויות והאישה היא קדושה וחשובה מאוד לגבר על פי הדת היהודית.
אז בבקשה ממך, תחקרי ותלמדי את העניין לפני שאת מדברת שטויות... אני אומרת את זה לטובתך.
תשובה קלה..

מהו רצון השם? מושלם נכון? כל מה שהוא עושה מושלם
רצונו של השם מושלם
שזה אומר שאישה היא מושלמת היא לא צריכה הרבה להיכנס לגן עדן גם היא במעלה רוחנית גבוהה יותר מגברים ואפילו כתוב בתורה שנשים יותר חכמות מגברים
ואם יש לך איזה בעיה לך אל אישה..
אז למה מברכים ברוך שלא עשני אישה? בעיקרון מברכים על כך שהקדוש ברוך הוא נתן לגברים יותר עבודה לעשות ולזכות שאנו מודים להשם שנתן לנו לעשות הרבה עבודה
אנונימי