11 תשובות
7200דקות. נכפיל ב60 זה יוצא לך 432000 שניות
,,
5 ימים * 24 שעות ביממה * 60 דקות בשעה * 60 שניות בדקה
432,000 שניות
וזה בראש בתביני
,,
24.000.000 דקות
סתם נראה לך מאיפהו לי
אנונימית
אם חישבתי נכון אז 432,000 שניות
432,000 שניות (60 שניות כפול 60 דקות כפול 24 שעות ביממה כפול 5 ימים)
שואל השאלה:
וכמה דקות?
אנונימית
ביממה 1440דקות שהן 86400 שניות
,,
7,200 דקות ושוב לא בטוחה
7,200 דקות ב5 ימים
ביום 1,440 דקות
בשניות
בדקה יש 60 שניות
אז 60 שניות כפול 60 דקות שזה שעה זה 3,600
בשעה יש 3,600 שניות אז 3,600 כפול 24
86,400 שניות ביום כפול 5 זה 432,000 שניות.

בדקות
60 זה שעה אז 60 כפול 24 זה 1,440
1,440 כפול 5 זה 7,200.

*בשיטה יותר קלה לחישוב זה למצוא את המספר בדקות או השניות ואת השניות מחלקים ב-60 והדקות מכפילים ב-60.