7 תשובות
איך נדע כמה חידקים היו לפני כן?!
אם בשעה שאת מתחילה לספור יש n חיידקים, אז:
בשעה הראשונה יש n/2 חיידקים.
בשעה השניה יש n/4 חיידקים.
בשעה השלישית יש n/8 חיידקים.
שואל השאלה:
לא רשום. אני מניחה שאחד
אנונימית
נקודת הנחה שיש חיידק אחד בהתחלה.
שעה ראשונה - 2 חיידקים
שעה שניה - 4 חיידקים
שעה שלישית - 8 חיידקים
שואל השאלה:
^זה לא יכול להיות כי כל חיידק מתחלק ל-2 בשעה אבל החיידקים שהיו לפני כן עדיין קיימים
אנונימית
אם חיידק מתחלק לשניים בשעה, אז בשלוש שעות הוא יתחלק ל6 כיוון שכפולים 3 ב2
ובשעתיים יהיו 4 ובשעה יהיו 2 לפי הנתון
זו יכולה להיות בעיה מילולית במתמטיקה ובביולוגיה.
אנונימית
באותו הנושא: