8 תשובות
נראלי ש30 שניות
שואל השאלה:
למה?
חצי דקה
59 שניות..
זה לא חצי דקה, אבל בעצם הם יוכלו למלא פי 2 יותר כוסות מאשר חיידק בודד.
חצי דקה
59 שניות.

כיוון שאם בשניה הראשונה הוא הופך ל-2, כך החיידק הראשון יהיה שניים ויישארו 59 שניות, ומכיוון שכשיש שני חיידקים הם לא צריכים לעבור את השניה הזאת התהליך קצר בשניה p:
חצי דקה