8 תשובות
בטח.
כן.
Aro
לא כל כך הבנתי למה שתחשבי שאסור.
לא זה לא כשר
חח למה שיהיה אסור?
מה גרם לך לחשוב שאולי שאסור?