תשובה אחת
תשתמשי גם באותיות גדולות, A, וגם בקטנות a