2 תשובות
מוכרח להכיל לפחות אות גדולה אחת
חייב לכלול לפחות אות אחת גדולה
לדוגמא: A ולא a
מאיר עובדיה מומחה סטיפס