5 תשובות
0 זה 36
אז אחד זה כנראה 38
36 אני חושבת.. אני y שזה 32
אז 0 זה 34
ו 1 זה 36..
36.
38
0 זה 34, זו מידה 36. לפחות בחנויות שאני קונה... אני במידה הזו.